Rezervasyon Koşulları ve İptal Şartları

Costa Farilya Special Class Hotel misafirleri, rezervasyon  formunu imzalayarak form şeklinde veya İnternet aracılığı ile şirket merkezine gönderdiklerinde taraflar aşağıdaki koşulları karşılıklı olarak kabul etmiş, sözleşme ile bağlanmış sayılırlar. Sözleşmede Costa Farilya Special Class Hotel olarak, Otelden geceleme satın alanlar (misafir) olarak anılacaklardır.
1- TATİL SÖZLEŞMESİ : Costa Farilya Special Class Hotel’de konaklama talepleri yazılı ve talepte bulunan tarafından imzalı rezervasyon formu'nun şirketin Bodrum Gündoğan adresine ulaştığı ve şirket tarafından teyid edildiği tarihte kesinleşir. Otel’de rezervasyonlar İnternet veya faks mesajı ile yapılabilir, şirket tarafından aynı yoldan teyidi ve diğer koşulların misafir tarafından yerine getirilmesi şartı ile rezervasyon kesinleşir. Misafir tarafından sözlü rezervasyon talimatı verildiği ve Otel tarafından yazılı veya İnternet aracılığı ile onaylandığı tarihte misafir için rezervasyon genel şartları işlemeye başlayacaktır. Otel ; İnternet sitesinde ve Otel broşüründe yer verilmeyen hususlardan sorumlu tutulamaz. Seyahat acenteleri ve sair şahıslar tarafından verilen öneri ve bilgilerden Otel sorumlu tutulamaz.

2- ÜCRETLER : Otel geceleme ücretleri ,uygulanacağı yıl itibariyle otel rezervasyon departmanı tarafından yazılı olarak iletilen fiyatlar üzerinden ödenir. Geceleme ücretleri  kişi başı oda geceleme + kahvaltı olarak tespit edilmiş olup rezervasyon yapılan tarih için ilân edilmiş fiyatlar üzerinden talep ve tahsil edilir.
3- REZERVASYON : Misafir tarafından yapılan rezervasyon, otel tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra, rezervasyon yapanlar toplam konaklama ücretinin %50’si  kadar depozitoyu  rezervasyon talepleri ile birlikte otele ödemek zorundadırlar. Depozito ödenmesi rezervasyonun Otel tarafından kabulü şartı olup aksi halde Otel rezervasyondan sorumlu tutulamaz. Ödemeler nakit olarak otel merkezine, Otel banka hesabına veya Mail Order yolu ile yapılabilir. Otel tarafından mevsim ve misafir sayıları ve sair nedenlerle özel promosyonlar ve özel fiyatlar tespiti ile uygulaması yapılabildiği gibi rezervasyon yapılmadan önce Otel fiyatları artırma hakkı Otele aittir.
  Rezervasyon yapılan  tarihe odaya check-in saati 14:30, çıkış tarihinde odadan çıkış saati 12:00’dir.
  Evcil hayvan kabul edilememektedir.

4- DEĞİŞİKLİK : Konuklar tarafından yapılmış rezervasyonlarda değişiklik yapılmak istenmesi halinde bu konudaki taleplerin rezervasyon yapılan dönem tarihinden en geç  21 Gün  önce Otele yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Süresinde yapılan değişiklik talepleri Otel geceleme ve yer durumunun uygun olması halinde yerine getirilebilir, yapılan değişiklikle ilgili fiyat artışları misafirden talep edilir, fiyat azalmaları misafirler lehine değerlendirilir.
5- REZERVASYON İPTALİ : Rezervasyonun iptali, ancak rezervasyonu yaptıranın şirkete yazılı bildirim yapması ve aşağıda belirlenen hususlara uyulması koşulu ile mümkündür. İptalin kabulü halinde seyahat sigorta primleri ve sair harcamalar hariç olmak üzere, misafirler tarafından yapılmış ödemeler, iptal hali için belirlenmiş aşağıdaki giderler mahsup edildikten sonra kalan ilgilisine ödenir. Rezervasyon tarihinden 21 gün ya da daha erken bir tarihte iptal durumunda %100 depozito iadesi yapılır. Rezervasyon tarihine 21 gün ve altı tarihlerde yapılan iptal işlemlerinde depozito iadesi yapılmaz.
6- REZERVASYONUN OTEL TARAFINDAN İPTALİ:  Mücbir sebepler ve misafirler tarafından ödemelerin yapılmaması veya geç yapılması durumları hariç olmak üzere, misafirlerin Otele giriş tarihinden en az iki ay önceden taraflarına yazılı olarak bildirilir. Geç ödeme veya ödememe durumları haricindeki hallerde, iptal edilen rezervasyon yerine misafire alternatif bir tatil sunulabilir ya da yapılan ödemeler iade edilir, başkaca bir bir tazminat ödenmez.
7- BELGELER : Yurt dışından gelecek misafirlerin Türkiye’ ye girişleri konusunda gerekli belgelerin sağlanması kendilerine aittir. Belgelerin noksanlığı sebebiyle Otelin maruz kalacağı zararlar konuklar tarafından tazmin edilir. Yolculuk, Türkiye’ye giriş-çıkışlarla ilgili tıbbi bilgiler ve önerilecek koşulları öğrenmek ve uygulamak misafirlerin sorumluluğundadır.
8-TAŞIMA VE YER REZERVASYONU KOŞULLARI : Otelin yazılı olarak kabul ettiği taahhütlerinin dışında taşıma, transfer ya da yer rezervasyonu yapma yükümlülüğü yoktur. Misafirler tarafından tercih edilen hava-kara-deniz taşımacılığı, bu taşımacılığı sağlamayı üstlenenler tarafından yönetilir. Bu gibi durumlarda, yabancı misafirler hakkında uluslararası antlaşmalar uygulanır. Konaklama süresinin sonunda Otelden ayrılma (çıkış) halinde önceden uçuşları teyit etme konukların sorumluluğundadır. Otel tarafından bu hizmet talep halinde genellikle uluslararası uçuşlar için ve yer hostesleri tarafından bu uçuşları teyit anlamında yerine getirilir.
9- YÖNETİM : Misafirlerden herhangi birisinin, başka birine karşı zarar – tehlike doğurur – rahatsız edici davranışlarının varlığı halinde, Otel herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın Otel rezervasyonunun sona erdirme ve bu misafirleri Otel dışına çıkarma konusunda mutlak takdir yetkisine sahiptir. Bu hallere sebebiyet veren konuklara para iadesi yapılmaz, tazminat ödenmez. Otelin uğradığı zararları talep ve tazmin hakları saklıdır.
10- KULLANILMAYAN GECELEMELER : Otelin erken terkedilmesi ve sair hallerde konuklar tarafından kullanılmayan gecelemeler gerekçe gösterilerek yapılmış ödemelerin iadesi talep edilemez. Bu durumda Otel rezervasyon yapılmış gecelemeler karşılığı bedelin tamamını talep ve tahsil hakkına sahiptir.

11- UYGULANACAK HUKUK : Taraflar arasında sözleşme niteliğindeki rezervasyon koşulları Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu kanunlar kapsamında açıklanır ve yorumlanır. Taraflar işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü için Türkiye’de Bodrum Mahkemeleri ve İcra Dairelerini yetkili kılmışlardır